Preventivní prohlídky

 

Pojišťovna hradí preventivní prohlídky pro každého pacienta u registrujícího praktického lékaře (PL) každé 2 roky. Praktický lékař při této prohlídce provede kompletní interní vyšetření včetně:
Vyšetření zraku a sluchu
Vyšetření kůže
- je doporučené od 40 roku při každé prevenci. Při výskytu podezřelých kožních znamének je doporučeno vyšetření specialistou
Vyšetření prostaty
- je doporučené od 40 roku při každé preventivní prohlídce
Stanovení kardiovaskulárního rizika
- součástí prohlídky je intervence proti rizikovým faktorům kardiovaskulárních nemocí, jako je např. kouření, nadváha, nedostatek tělesného pohybu, režimové a dietní chyby
Vyšetření per rektum
(vyšetření konečníku lékařem) - je doporučené od 40 roku při každé preventivní prohlídce

 

Laboratorní testy
- Pacientovi se vyšetří moč při každé prohlídce
- Pacientovi se vyšetří celkový cholesterol a jeho frakce.Pojišťovna toto vyšetření hradí v   18, 40, 60 roce věku, pokud pacient není léčený. V případě léčby jsou nutné častější    kontroly
- Pacientovi se vyšetří hladina glykémie (stanovení cukru v krvi) Pojišťovna toto vyšetření   hradí každé 2 roky po 45 roku věku, pokud pacient není léčený. V případě léčby jsou    nutné častější kontroly
- Další vyšetření indikuje lékař na základě svého uvážení – v naší ordinaci se jedná o    vyšetření funkce štítné žlázy,jaterních a ledvinných funkcí a prostatického antigenu

 

Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení
Vyšetření slouží k odhalení možného nádoru střev. Vyšetření je jednoduché, ordinace má k dispozici imunochemický test, který se provádí pouze z jedné stolice a není nutné dodržovat speciální dietu. Pacient odebere malé množství stolice do diagnostické zkumavky, kterou dostane u lékaře. Poté zkumavku přinese do ordinace, odevzdá ji u sestry, která provede vyhodnocení hned přímo na místě.

 

Aby si byl pacient jistý postupem odběru, je podrobně informován sestrou. Vyšetření stolice na okultní krvácení hradí pojišťovna od 50 let věku každoročně, mladší pacienti si mohou toto vyšetření zaplatit.

 

V 55 letech je možné buď pokračovat ve dvouletém intervalu s tímto testem nebo absolvovat jednorázovou kolonoskopii. Kolonoskopie je vyšetření střeva ohebnou hadicí s optikou, která umožňuje přehlédnout sliznici střeva. Kolonoskopie se provede vždy, je-li výsledek testu pozitivní, tj. zjistí-li se přítomnost skrytého krvácení.

 

Mamografie
U žen od 45 let do 69 let, 1 x za 2 roky hradí toto vyšetření pojišťovna, klientky některých ZP nejsou limitovány horní věkovou hranicí.
Ženy mladší 45 let si vyšetření hradí samy,některé zdravotní pojišťovny přispívají v rámci preventivních programů.
Je nutné doporučení PL nebo gynekologa.
Seznam pracovišť naleznete na www.mzcr.cz, www.mamo.cz
- Rentgen s.r.o.,Dělnická 1391,562 01 Ústí nad Orlicí ( Poliklinika Galén), tel+420 465 526 081, e-mail rentgen.uo@tiscali.cz, http://www.rentgen-uo.cz Žena žádající vyšetření ročně, toto hradí.
Praktický lékař dále doporučí
:
Gynekologické vyšetření u příslušného registrujícího gynekologa
PAP test (stěr z děložního čípku) – odhalení možného nádoru děložního čípku
Oční vyšetření - měření nitroočního tlaku je vhodné u pacientů nad 45 let věku
Stomatologické (zubní) preventivní vyšetření