Kontrola očkování - jediné pravidelné očkování u nás je proti tetanu (odkaz na očkování tetanus), přeočkování je nutné každých 10-15 let. Pro další možné očkování v ordinaci PL viz sekce očkování (odkaz na očkování)

 

V ordinaci očkujeme proti těmto nemocem:

 

Tetanus
Přeočkování u dospělých pacientů se provádí vždy po 10-15 letech (do 60 let věku 1 x 15 let, nad 60 let 1 x 10 let - ve starším věku je nižší tvorba protilátek). Injekce se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
Při nedodržení 15-ti leté lhůty je nutné provádět znovu kompletní očkovací schéma třemi dávkami vakcín.
V některých situacích, jako při krvavých poraněních, se zvažuje přeočkování dříve než za 15 let. Poraďte se s lékařem.
Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci a je hrazena pojišťovnou.

 

Žloutenka typu A
Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.
Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za 6-18 měsíců
Po první dávce trvá ochrana alespoň jeden rok, po přeočkování nejméně 20 let, ale pravděpodobně i celý život.
Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci.
Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.

 

Žloutenka typu B
Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.
Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za jeden měsíc, třetí dávka za 6 měsíců
Imunita vzniká již po prvních dvou dávkách na minimálně 10 měsíců. Po třetí dávce je celoživotní.
K dispozici v ordinaci je kombinovaná vakcína (žloutenka A+B) nebo samostatná vakcína. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.

 

Žloutenka typu A+B
Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.
Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za jeden měsíc, třetí dávka za 6 měsíců
Imunita vzniká již po prvních dvou dávkách na minimálně 10 měsíců, po třetí dávce u žloutenky A nejméně na 20 let a u žloutenky B celoživotně.
Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci .
Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.

 

Klíšťová meningoencefalitida
Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.
Očkovací schéma: Po úvodní dávce se podává 2.dávka za 1-3 měsíce, třetí dávka se aplikuje za 9-12 měsíců.
Již po 14 dnech od 2. dávky má 9-99 % lidí ochranný titr protilátek.
Ochranný účinek trvá 3 – 5 let, pak je nutný booster –přeočkování jednou dávkou (do 60 let věku stačí 1 x za 5 let, nad 60 let 1 x za 3 roky, ve starším věku je nižší tvorba protilátek)
Očkovat se může celý rok, ale nejvhodnější období je podzim, zima.
Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci.
Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.

 

Chřipka
Očkuje se každoročně, vakcínou podle typu očekávaného původce.
Očková se zahajuje většinou v říjnu a obvykle se provádí do ledna.
Aplikuje se do svalu, nejlépe do ramene.
U pacientů s vybranými chorobami a nad 65 let vakcínu hradí pojišťovny s doplatkem přibližně do 50,- Kč. Ostatní pacienti, kteří mají zájem o očkování si vakcínu hradí sami.
Z veřejného pojištění je očkování hrazeno u pacientů s nemocemi:
• Onemocnění průdušek a plic
• Srdeční onemocnění
• Chronické onemocnění ledvin
• Cukrovka
• Cystická fibróza
• Defekty imunity včetně HIV, léčby cytostatiky při nádorovém onemocnění, i u pacientů při léčbě zářením nebo kortikoterapii
Vakcína je každý rok k dispozici přímo v ordinaci.
Doporučujeme očkování proti chřipce všem pacientům, kteří nechtějí být zaskočeni akutním onemocněním v nejméně vhodnou chvíli.

 

Další možnosti očkování na vyžádání

 

Meningokokové infekce
Očkování je povinné u poutníku do Mekky a Mediny a to tetravalentní vakcínou (N. meningitis typ A, C, Y, W-135) vakcína se jmenuje MENOMUNE
Aplikace do svalu nebo pod kůži
Jedná dávka chrání 3 roky
Při cestě do subsaharské Afriky , jižní Asie, Mongolska, Nepálu je doporučená vakcína proti N.meningitis typu A+C
Aplikace do svalu nebo pod kůži
Není k dispozici v ambulanci, ale pacientovi lze napsat recept. Pacient si vakcínu vyzvedne v lékárně a očkování se provede v ordinaci.

 

Pneumokok
23 valentní vakcína pro dospělé
Doporučené skupiny pacientů pro očkování
• Osoby exponované této nákaze na pracovišti (domovy důchodců)
• Pacienti po odstranění sleziny a při nefunkční slezině
• Pacienti s chronickým selháváním ledvin
• Pacienti se závažnou poruchou imunity (včetněHIV v jakémkoliv stádiu)
• Pacienti s chronickým srdečním onemocněním
• Pacienti s chronickým jaterním onemocněním včetně cirhózy
• Pacienti s cukrovkou
Není k dispozici v ambulanci, ale pacientovi lze napsat recept. Pacient si vakcínu vyzvedne v lékárně a očkování se provede v ordinaci.

 

 

 

Další informace o očkování můžete získat například na webové adrese www.vakciny.net