SEZNAM A CENY POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Ceník bude v platnosti od 1.1.2018
Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele,nesouvisející s léčebně preventivní péčí:
1.Lékařské vyš. a vystavení posudku k výkonu profese :
prohlídka vstupní: 500,-Kč
periodická: 400-450,- Kč
výstupní: 400-450,- Kč
mimořádná: 400-450,-Kč
prohlídka pracovníka v riziku 3 a 4 kategorie: 450,-Kč
Vyplnění posudku o bolestném: 300,-Kč
Školení sazba za 1 hod.: 300,-Kč
2.Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz: 400,-Kč
3.Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 65 let věku: 250,-Kč
4.Lékařské vyš. a vystavení zdravotního průkazu: 250,-Kč
5.Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu: 100,-Kč
6.Potvrzení o zdravotní způsobilosti k sportovní činnosti: 200,-Kč
7.Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání a k prodloužení platnosti zbrojního průkazu: 400,-Kč
8.Lékařské vyš. před UPT mimo zdravotní indikace: 200,-Kč
9.Vystavení posudku o ztížení spol. uplatnění: 300,-Kč
10.Lékařská zpráva k přijetí do ústavu sociální péče: 100,-Kč
11.Vyplnění úrazové pojistky: 300,-Kč
12.Urgentní vypsání tiskopisů mimo lhůtu 30 dnů: 500,-Kč
13.Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování: 100,-Kč
14.Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele (cena nezahrnuje poplatek za laboratorní vyš.): 50,-Kč
15.Vyšetření okultního krvácení ve stolici s interpretací výsledku na žádost pacienta: 200,-Kč
16.Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (za stránku): 3,-Kč
17.Zpráva pro komerční pojišťovnu: dle rozsahu
300,- až 400,-Kč
18.Brigádník: 250,-Kč