O personálu

MUDr.Miloslav Šimůnek

Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1981. Praxi získal při přípravě a za působení m.j. ve VN Plzeň,ÚVN Praha Střešovice,FN Plzeň, FN Praha Bulovka a FN Hradec Králové,FN Ostrava.Působil jako lékař v terénní praxi, na poliklinice i v nemocnici,u lůžka i jako diagnostik,dlouho ve vedoucích funkcích. V roce 1986 atestoval v oboru všeobecné lékařství,v r.1989 z vnitřního lékařství a v roce 1994 v diagnostickém oboru nukleární medicina.Je samozřejmě držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.Od listopadu 2002 provozuje privátní praxi v Jablonném nad Orlicí. Je členem společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České společnosti nukleární medicíny.

Zdravotní sestra Milena Šimůnková

Maturovala v r.1981 v oboru všeobecná sestra,pracovala jako sestra u lůžka na interním oddělení a jako sestra specialistka (pro audiologii) na ORL ambulanci.V r.1994 dokončila specialisaci v oboru audiologie.Aktivně pracovala v České asociaci sester,je zapojena do celoživotního vzdělávání.

Zdravotní sestra Libuše Nožková

Maturovala v 1980 v oboru dětská sestra,pracovala jako sestra u lůžka,v jeslích, na stomatologii a dermatologii.Je zapojena do celoživotního vzdělávání.