Registrace

Registraci do péče možno provést osobně v ordinačních hodinách či po telefonické domluvě. Je výhodou znát alespoň přibližnou adresu předchozího registrujícího lékaře.
Poté Vám zavoláme na Vámi uvedené kontaktní telefonní číslo, abychom Vás objednali na konkrétní termín pro vstupní preventivní prohlídku, která je vždy součástí registrace.
Zároveň Vás prosíme, abyste při vstupní registrační prohlídce přinesli sebou pokud možno veškerou Vám dostupnou relevantní zdravotní dokumentaci.